Välkommen till kurs    i kommunikation!    


Del 1   - Vad är kommunikation och service?

Del 2    - Arbetsgruppens psykologi
              - Konflikthantering

Del 3   - Mötes- & presentationsteknik                                                                                                                                                                                                                                                                            

Första delen belyser kommunikationens grunder. Hur ger vi den bästa servicen och hur påverkar vi andra med vårt kroppsspråk? Del två handlar om hur vi påverkar andra i en arbetsgrupp, men också hur vi själva uppfattas. Vidare diskuteras hur vi kan agera i olika konfliktsituationer . I del tre ges tankar kring intervju- och mötesteknik. Jag ger dessutom konkreta tips om hur man kan agera för att eliminera nervositet och rädslor, när man skall hålla olika typer av presentationer.