Yrkespedagogik
Kursen är uppdelad i tre delar om ca tre timmar vardera. Under dessa tre tillfälle kommer jag att dela med mig av mina erfarenheter kring möjligheter och svårigheter med att vara  yrkeslärare. Kursen ges i form av föreläsningar, men det finns också utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Jag har även skrivit en handbok, som med fördel kan användas som inspirations- eller diskussionsunderlag. 


Del 1                           

Att lyckas som yrkeslärare                                                       
Kommunikation  & Inlärningsprocessen                                                                       

Del 2                                  
Trender inom ungdomskulturen                                    
NPL, AKK                                                                                  
Formativ bedömning                                                            
Betyg och bedömning                                         

Del 3                                   
APL, Programråd                         
Konflikthantering  & Utvecklingssamtal 
Juridik för pedagoger